संत तुकाराम - आवडीचा हेवा सांगतों मी दे...

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट न केलेले अप्रसिद्ध अभंग


आवडीचा हेवा सांगतों मी देवा । दोन पात्रें ठेवा आम्हापाशीं ॥१॥

तुम्हापाशीं तैशी ठेवावीं निरुतीं । सारुन आइतीं भोजनाची ॥२॥

रागा आले देव म्हणती हा वेडा । तुका म्हणें पुढां कळईल ॥३॥

N/A


References : N/A
Last Updated : March 21, 2008