संत तुकाराम - कां कोणी न म्हणे पंढरीची ...

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट न केलेले अप्रसिद्ध अभंग


कां कोणी न म्हणे पंढरीची आई । बोलविते पाहीं चाल नेटें ॥१॥

तेव्हां माझ्या मना होय समाधान । जाय सर्व शीण जन्मांतर ॥२॥

तुका म्हणे माझी होईल माउली । वोरसून घाली प्रेमपान्हा ॥३॥

N/A


References : N/A
Last Updated : March 21, 2008