श्रीदत्तात्रेयाचे अभंग - बहुत दिनांचा उपवासी । आलो...

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.


अभंग

बहुत दिनांचा उपवासी । आलों आशें तुज पाशीं ॥१॥

देईं उच्छिष्ट भोजन । तेणें संतुष्ट हें मन ॥२॥

नसे पक्‍वान्नाची चाड । शेष भाजी पाला गोड ॥३॥

जेणें भंगे भवभय । ’रङग’ होई ही तन्मय ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T21:07:32.2930000