श्रीदत्तात्रेयाचे अभंग - ध्याईं मनीं तूं दत्तगुरु ...

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.


अभंग

ध्याईं मनीं तूं दत्तगुरु ॥ध्रु०॥

काषायांवर चरणीं पादुका, जटाजूट शिरीं ऋषिकुमरु ॥ध्याई०॥१॥

माला कमंडलु शूल डमरु करीं, शंख चक्र शोभे अमरु ॥ध्याई०॥२॥

पतितपावन तो नारायण, श्वान सुरभिसम कल्पतरु ॥ध्याई०॥३॥

स्मृर्तृगामी कलितार दयाधन, भस्म, विभूषण ’रङग’ वरु ॥ध्याई०॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T21:07:31.6870000