संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तुतिः स्तवः|
ब्राह्मणस्तुतिः ।

स्तुतिः - ब्राह्मणस्तुतिः ।

देवी देवतांची स्तुति केल्यास, ते प्रसन्न होऊन इच्छित फल प्राप्त होते.


आपद्‌घनध्वान्तसहस्त्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः ।

समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादरेणवः ॥१॥

इति ब्राह्मणस्तुतिः ।

N/A

References : N/A
Last Updated : February 27, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP