अभंग १९ - तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघट...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


अभंग १९

तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघटिकाचारी ॥ ध्यान धरूनीअंतरी ॥ निश्चळराहिला ॥१॥

जयजयशब्दनामाबोभाये ॥ केशवात्राहेत्राहे ॥ मीव्याकुळहोत आहे ॥ ज्ञानदेवाकारणे ॥२॥

नारायणत्राहेत्राहे ॥ कृपादृष्टीतूरेपाहे ॥ मीव्याकुळहोतआहे ॥ ज्ञान देवाकारणे ॥३॥

तुझेनीदर्शने ॥ ज्ञानाचेनी अवलोकने ॥ मजपंढरीसअसणे ॥ तुझेचरणीगा विठ्ठला ॥४॥

आतामजतूसांभाळी ॥ ज्ञानदेवा वीणसदाकाळी ॥ मजनकंठेनिशिमंडळी ॥ भानुसहितवर्तता ॥५॥

तूमाझीजनकजननी ॥ परी ज्ञानदेवावीणमनी ॥ शून्यवाटेमेदिनी ॥ जैसे मच्छजीवनेविण ॥६॥

तूरक्षितासर्वजीवांसी ॥ तरीकादुःखदिधले आम्हासी ॥ तूजवळीअसता ह्रषीकेशी ॥ ऐशीदशाहेप्राप्त ॥७॥

नामाखेदे क्षीणझालाजीवे ॥ तवनेत्रउघडिलेदेवे ॥ आलिंगेलाकेशवे ॥ चारीभुजापसरूनी ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-14T10:19:49.8730000