Dictionaries | References
N

Naighaṇṭuka, commented on by Yāska

Naighaṇṭuka, commented on by Yāska  
Variations : Naigh.

  |  
अत्   अथरि   अथरी   अथर्य   अदिति   अनभिशस्त   अनेमन्   अन्न   अपुस्   अप्   अप्नवान   अप्नस्   अप्वा   अभीशु   अमृत   अम्बर   अम्बु   अम्भस्   अम्भृण   अयस्   अररिन्द   अरुष   अर्क   अर्जुन   अर्णस्   अर्द्   अर्य   अल्पकम्   अवनि   अश्   अश्न   अश्मन्   असु   असुनीति   असुर   अस्त्य   अहि   अहिर्बुध्न्यस्   अही   अह्नाय   आकाश   आके   आक्रन्द   आणि   इदंयु      कर्तवे   कल्मलीकिन्   कवि   कशस्   कशा   कस्   काकुद्   काकुभ्   काञ्चन   काट   कातु   काष्ठा   किरण   कीलाल   कुत्स   कुरु   कुलिश   कुविद्   कुशय   कू   कृ   कृत्ति   कृधुक   कृपण्य   कृपण्यु   कृपाय   कृपीट   कृशन   केत   केतु   क्रिवि   क्षत्र   क्षद्मन्   क्षपा   क्षप्   क्षा   क्षि   क्षिति   क्षिपति   क्षिपस्ति   क्षिप्   क्षिप्रम्   क्षु   क्षुद्   क्षुम्प्   क्षुल्लक   क्षोणी   क्षोदस्   क्ष्मा   खज   खल   खात   खादोअर्ण   खादोअर्णस्   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP