संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

श्री संत नामदेवकाळातील श्री विठ्ठलाची अपरंपार उपासना करणारे संत चोखाबा एक अस्‍पृश्‍य होते.

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2008-01-07T20:07:02.9000000