मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|अंगाईगीत|संग्रह १|

अंगाईगीत - पहिल्या दिवशीं आनंद झाला ...

मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांचा वापर करून निर्माण झालेलें अंगाईगीत काव्य प्रामाणिकपणें मनांत आलेल्या आईच्या भावनेचा आविष्कार करते.


पहिल्या दिवशीं आनंद झाला । मोत्या पवळ्यांनीं धर्म वो केला ।

हत्तीवरी ती अंबारी घाला । जू जू रे जू जू जू ॥

दुसर्‍या दिवशीं खांदली न्हाणी । पाणी घालीती बारा ग जणी ।

पुत्र राज्याला झालावो धनी । जू जू रे जू जू जू ॥

तिसर्‍या दिवशीं तिसरडं करिती । हातीं सोन्याची आरती घेती ।

घडोघडीला शरण जाती । हरिनामाची पूजा करिती । जू जू रे जू जू जू ॥

चवथ्या दिवशीं डाग धडविती । वाक्या बिंदल्या बाळा आणीती ।

कानींचा डूल सरी घडविती । आपुल्या घरीं सोनार बोलवीती । जू जू रे जू जू जू ॥

पांचव्या दिवशीं वाजली घंटा । बळीराम बसले चांदीच्या पाटा ।

आनंद झाला पंचांग वाचा । जू जू रे जू जू जू ॥

सहाव्या दिवशीं करिती सहावं । येण्या जाण्याला असावा भाऊ ।

माय बापाचं राखावं नांव । जू जू रे जू जू जू ॥

सातव्या दिवशीं सटवीचा फेरा । अक्षरं पाडिती सखी सुंदरा ।

तेत्तीस कोटी देवा मारी हाकारा । जू जू रे जू जू जू ॥

आठव्या दिवशीं आठवी चौकी । गोपा बाळाला न्हाऊं घालीती ।

तान्या बाळाला नवती खुलती । सख्या जमुनी जागृत करीती । जू जू रे जू जू जू ॥

नवव्या दिवशींचा बाळ ग राजा । दहा खंडीचा होईल राजा ।

चंद्र सूर्याचा लावील तेजा । धन्य माऊली पुत्र ग तुजा । जू जू रे जू जू जू ॥

दहाव्या दिवशींचा माझा ग बाळ । बाई वंशाला आलंया फळ ।

मायबापाला क्षेत्र दावीलं । जू जू रे जू जू जू ॥

अकराव्या दिवशीं अकरावा थाट । उदबत्त्या लावील्या तीनशेंसाठ ।

सडा रांगूळी केलीया दाट । बाळ खेळला सारंग पाट । जू जू रे जू जू जू ॥

बाराव्या दिवशीं बारसं करिती । गोरगरीबां आवातनं देती ।

थोरा मोठ्यांच आहेर येती । हौसेनं नांव श्रीकृष्ण ठेविती । जू जू रे जू जू जू ॥

तेराव्या दिवशीं पाळणा बांधा । मोत्या पवळ्यांच्या झालरी सोडा ।

माय बापांनीं झोका ग दिला । नऊ महिन्यांचा शीण तो गेला । जू जू रे जू जू जू ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 25, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP