मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|अंगाईगीत|संग्रह १|

अंगाईगीत - पहिल्या मासीं पैला मासुळा...

मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांचा वापर करून निर्माण झालेलें अंगाईगीत काव्य प्रामाणिकपणें मनांत आलेल्या आईच्या भावनेचा आविष्कार करते.


पहिल्या मासीं पैला मासुळा । गर्भनारीचा ग रंग पिवळा ।

पिंड घडवीतो हरी सावळा । जू बाळा जू जू रे जू

दुसर्‍या मासीं पदर बंद । हिरव्या चोळीवर काढीला चांद ।

मायबापाला झाला आनंद । जू बाळा जू जू रे जू

तिसर्‍या मासीं कंताला ठावं । हळदीकुंकवा लल्लाटीं ल्यावं ।

वटी भरूनी खोबरं घ्यावं । जू बाळा जू जू रे जू

चवथ्या मासीं कुसवा चढ । अन्नपाणी तिला लागला गोड ।

पिकल्या पानाच बांदाव विड । जू बाळा जू जू रे जू

पांचव्या मासीं पांच फेरानं । बाळ देवीला जातं शरन |

सांडल मोतीं घ्यावं भरून । जू बाळा जू जू रे जू

सहाव्या मासीं सायास करितें । चोळी पातळ इच्छा पुरवीतें ।

पोटीं पुत्र मी मागून घेतें । जू बाळा जू जू रे जू

सातव्या मासीं नवस केला । खेळणा पाळणा वाहीन तुला ।

सोन्याचीं घुंगरं वाहीन तुला । जू बाळा जू जू रे जू

आठव्या मासीं आठवी प्रीती । पंचारती घेऊन देवीला जाती ।

बाळाचा नवस फेडूनी येती । जू बाळा जू जू रे जू

नवव्या मासीं हुरदं दुखती । दाईला बोलावून आणा म्हणती ।

पोलादी इळा दाईच्या हातीं । कडू लिंबाचा काडा पाजीती ।

जू बाळा जू जू रे जू

दहाव्या मासीं जायफळ सोळा । बालाच्या मुखांत अफूचा गोळा ।

बाळा लागलाय कलीचा वारा । जू बाळा जू जू रे जू

आकराव्या मासीं म्हायारीं जाती । अंगडं टोपडं घेऊनी येती

पोटीच्या पुत्रानं इच्छा पुरवीती । जू बाळा जू जू रे जू

बाराव्या मासीं बारसं करीती । थोरामोठ्यांना आवातनं देती ।

पोथीपुस्तक वाचून पहाती । बाळाचं नांव गोविंद ठेवीती ।

जू बाळा जू जू रे जू

N/A

References : N/A
Last Updated : December 25, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP