मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|अंगाईगीत|संग्रह १|

अंगाईगीत - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...

मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांचा वापर करून निर्माण झालेलें अंगाईगीत काव्य प्रामाणिकपणें मनांत आलेल्या आईच्या भावनेचा आविष्कार करते.


जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण बाळा । पालखीं निद्रा करी घननीळा ।

जो जो रे जो जो जो

श्रावणमासीं कृष्णाष्टमीसी । देवकीकुशी येशी जन्मासी

जो जो रे जो जो जो

कंस भये तो वसुदेव बाळा । नेऊनी गोकुळीं ठवी तयाला

जो जो रे जो जो जो

मध मुखीं घालुनी मधुसूदनासी । नंद बघे निजसुत वदनासी ।

जो जो रे जो जो जो

गर्ग मुनींनी जातक केलें । दुसर्‍या दिवशीं हेलकरी आले ।

जो जो रे जो जो जो

तिसरे दिवशी माय उसंगा । घे‍उनि पान्हा पाजी श्रीरंगा ।

जो जो रे जो जो जो

चवथे दिवशीं साखर पेढे । वांटिले नगरीं बहु भरुनी गाडे ।

जो जो रे जो जो जो

पांचवे दिवशीं पंचमी पूजा । बाळबाळंतीण रक्षावळी जा ।

जो जो रे जो जो जो

सहावे दिवशीं सटवीचा फेरा । लिहितसे भाळीं गोरस चोरा ।

जो जो रे जो जो जो

सातवे दिवशीं ये सप्तऋषी । रक्षाबंधने बांधिती खाशीं ।

जो जो रे जो जो जो

आठवे दिवशीं आठी वाणें । दिधलीं नदानें गो-भू-दानें ।

जो जो रे जो जो जो

नववे दिवशीं नौबत बाजे । हेलकर्‍या इनाम दिलें नंद राजे ।

जो जो रे जो जो जो

दहावे दिवशीं तिमण ( बुजगावणे ) करा हो । सुईणीची मोत्यानें ओटी भराहो । जो जो रे जो जो जो

ऋतूवरी नारी बळीराणा घेती । त्यायोगें त्यांना होत संतती ।

जो जो रे जो जो जो

बारावे दिवशीं बारसें झालें । परब्रह्म श्रीकृष्ण पालखीं निजलें ।

जो जो रे जो जो जो

वर्णन करीती हरि नामकारणं । उद्धरी बा धरी कृष्णचरण ।

जो जो रे जो जो जो

N/A

References : N/A
Last Updated : December 25, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP