संत तुकाराम - आतां मज लोक सुखें निंदा अ...

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट न केलेले अप्रसिद्ध अभंग.


आतां मज लोक सुखें निंदा अक्रु । म्हणती विचारु सांडियेला ॥१॥

होय तो कारण करावा विचार । काय भडीभार करुं देवा ॥२॥

तुका म्हणे काय करुं लापणिक । जनाचार सुख नाशवंत ॥३॥

N/A


References : N/A
Last Updated : March 17, 2008