शिवाजी महाराज

इतिहासाचे साधन म्हणून पोवाड्यांचे महत्व विशेष आहे. पोवाडे हे गीत-नाट्यरूप असल्यामुळे त्यात मनोरंजन व प्रचार यांचा मेळ घातला जातो.

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2008-03-31T11:53:46.2070000