एकनाथी भागवत - श्लोक १४ वा

नाथमहाराजांचा हा प्रासादिक ग्रंथ परमपूज्य असल्याने यावर भक्तजनांची आदरबुद्धी आहे.


श्लोक १४ वा

श्रीउद्धव उवाच ।

योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसम्भव ।

निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥१४॥

ऐकें योगियांच्या योगपती । योग्यांचा ठेवा तूं श्रीपती ।

योगीं प्रगट तूं योगमूर्ती । योगउत्पत्ती तूजपासीं ॥६३॥

मज मोक्षासी कारण । त्यागु संन्यासलक्षण ।

बोलिलासी तो अति कठिण । परम दारुण हा त्यागू ॥६४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:15:48.6770000