सिंह आणि हरिण

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


सिंह आणि हरिण

एका हरणाच्या पाठीमागे पारध्याचे कुत्रे लागले. तेव्हा ते भयाने पळत सुटले व शेवटी एका गुहेत शिरले. तेथे एक सिंह होता. त्याने लगेच त्याच्यावर झडप घातली व त्याचा जीव घेतला. प्राण सोडतेवेळी हरीण म्हणाले, 'देवा रे देवा, किती मी दुर्दैवी. पारधी आणि त्याचे दुष्ट कुत्रे यांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी मी या गुहेत शिरलो, तोच अत्यंत क्रूर अशा सिंहाच्या हाती सापडलो !

 

तात्पर्य - विधिलिखित हे कधीही टाळता येत नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:46:14.5470000