कानस व साप

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


कानस व साप

एक साप एका लोहाराच्या दुकानात शिरून काहीतरी खाण्यासाठी शोधत होता. तेथे पडलेली एक कानस तो चावू लागला तेव्हा त्याचा धिक्कार करून कानस त्याला म्हणाली, 'अरे मूर्खा, तू माझ्या वाटेला जाऊ नकोस. लोखंड आणि पोलाद यांच्यासारख्या कठीण धातुला चावणार्‍या मला तू चावलास तर तुझे दात मात्र पडतील.'

तात्पर्य - विरुद्ध पक्षाचे सामर्थ्य किती व आपले किती याचा विचार न करता जो प्रतिपक्षावर एकदम तुटून पडतो, तो बहुतेक वेळा स्वतःचा नाश करून घेतो.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-25T23:17:34.1570000