कुत्रा व बोकड

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


कुत्रा व बोकड

एका कुत्र्याने लांडगा आणि गिधाड यांना पंच नेमून, त्यांच्यापुढे बोकडावर कर्जाबद्दल फिर्याद केली. पंचांनी कुत्र्याचा साक्षीपुरावा न घेता व प्रतिवादी बोकडाच्या भाषणाकडे लक्ष न देता बोकड अपराधी आहे, असा निकाल दिला. मग कुत्र्याने बोकडाचा तात्काळ जीव घेतला व त्याचे मांस त्या तिघा लुच्चांनी वाटून खाल्ले.

तात्पर्य - फिर्यादी आणि न्यायाधीश हे एक झाल्यावर प्रतिवादी किंवा आरोपी यांचा नाश होण्यास उशीर लागत नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:30:42.9670000