कोंबडी आणि साळुंकी

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


कोंबडी आणि साळुंकी

एक कोंबडी उकिरडा उकरीत असता, काही सापांची अंडी तिला दिसली. मग त्यांची दया आल्याने ती उबवावी म्हणून ती त्यांच्यावर बसली. ते पाहून एक साळुंकी तिच्याजवळ आली व रागाने म्हणाली, 'अग बाई, तुला काय म्हणावं ? तू ह्या दुष्ट प्राण्याची कीव करते आहेस, पण मी तुला खात्रीने सांगते की, ही सापाची पिल्लं अंड्याबाहेर निघाली म्हणजे पहिल्याने तुझाच जीव घेतील.'

तात्पर्य - पात्रतेचा विचार केल्याशिवाय उपकार करू नये.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:24:28.2400000