नागनाथ माहात्म्य

नागनाथ हे नवनाथापैकी असून ते साक्षात शंकराचाच अवतार होय.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:28:37.1700000