युक्तिवाद

ना.  पटेल अशी बाजू मांडणे , प्रतिपादन , विवेचन , स्पष्टीकरण ( सभेत , चर्चेत , कोर्टांत )