भूपाळी आत्मारामाची - उठा प्रातःकाळ झाला । ...

देव रात्रीं झोंपला आहे. त्याला झोंपेतून उठविण्यासाठी पहांटेच्या भूप रागांत गाणें गावयाचें ही कल्पना भूपाळ्यांत आहे.

Poems that can be sung early morning while remembering God.


भूपाळी आत्मारामाची

उठा प्रातःकाळ झाला । आत्माराम पाहूं चला ।

हा समयो जरिं टळला । तरि अंतरला श्रीराम ॥ध्रु०॥

जीव-शिव दोघेजण । भरत आणि शत्रुघन ।

आला बंधु लक्षुमण । मन उन्मन होऊनी ॥१॥

विवेक वसिष्ठ सद‌गुरु । संतसज्जन मुनीश्वरु ।

करिती नामाचा गजरु । हर्षनिर्भर होउनियां ॥२॥

सात्त्विक सुमंत प्रधान । नगरवासी अवघे जन ।

आला वायूला नंदन । श्रीचरण पाहावया ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:28:42.7100000