निरंजन स्वामीकृत भूपाळ्या

वेदान्तशास्त्र हे नुसते बुध्दिगम्य व वाक्‍चातुर्यदर्शक शास्त्र नसून प्रत्यक्ष अनुभवगम्य शास्त्र आहे हे या ग्रन्थातून स्पष्ट होते.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Last Updated : 2016-11-22T18:58:36.1100000