Dictionaries | References

चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया

चोर जो चोरी करावयाच्या ठिकाणाहून जातो तो सहज एखाद्या क्षुल्‍लक कारणाकरितां किंवा काहीतरी घेतल्‍याशिवाय जात नाही. सहज जातां जातां काहीतरी हाताला लागेल ते बहुधा नेल्‍यावांचून तो राहात नाही. एखाद्या वाईट मनुष्‍याशी प्रसंग आला म्‍हणजे काहीतरी हानि झाल्‍याशिवाय राहात नाही. किंवा चोर चोरी करावयास आला असतां चोरी केल्‍याशिवाय परत गेला तर तो काहीतरी विशेष कारण झाल्‍यावांचून गेला असेल असे समजूं नये. काही तरी त्‍यास विशेष भीतिदायक गोष्‍ट झाली असल्‍यामुळेच तो गेला असला पाहिजे, असे अनुमान काढावे.

Related Words

चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   चोर सोडून कोतवालास दंड   तो   गमजा न चालूं देणें   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   शिवाणीं उभा न करणें   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   नामे शाहा कमा खावे, नामे चोर मारा जावे   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   जो तो आपलें घोडें पुढें ढकलतो   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   बासा न राहे और कुत्ता न खाये   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   राखण बसला दारांत, चोर शिरला घरांत   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   पौर्णिमेचा चोर, अमावास्येचा पोर   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   खाईना तो भिकारी   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   बियाह न कीया, बराततो देखी है   शिंवाणीं उभा न करणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP