संत तुकाराम - त्यासी घडले सकळ नेम । मुख...

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट न केलेले अप्रसिद्ध अभंग.


त्यासी घडले सकळ नेम । मुखीं विठोबाचें नाम ॥१॥

कांहीं नलगे शिणावें । आणिक वेगळिया भावें ।

वाचे उच्चारावें । रामकृष्ण गोविंद ॥२॥

फळ पावे अवलीळा । भोगी वैकुंठ सोहळा ॥३॥

तुका म्हणे ज्याच्या नांवें। तोचि होईजे स्वभावें ॥४॥

N/A


References : N/A
Last Updated : March 19, 2008