स्त्रीजीवन - संग्रह ६

चार भिंतींच्या आत जे जे स्त्रीहृदयाला अनुभव येतात, त्याची यथार्थ कल्पना देणार्‍या या ओव्या आहेत, यावरून तिच्या समजुती, प्रीतीचे अनुभव, तिची वैयक्तिक सुखदुःखे यांची कल्पना येते.


चुडे

२५

चुडीयाचं माझ्या, सोनं बिनलाखीचं

पिता दौलतीच्या पारखीचं

२६

माझ्या चुडीयाचं सोनं पिवळं हाडूळ

पिता दौलतीनं केली पारख वाढूळ

२७

चुडीयाचं माझ्या सोनं, रुपै चांदवडी

पिता दौलतीनं केली पारख घडूघडी

२८

चुडीयाचं माझ्या सोनं, तिन ठाईं लवं

पित्याची पारख चोखट मला ठांव

२९

शेजी लेनं लेती, लाखेवरलं सोनं

हातीचं चुडं, माझ नऊ लाखाचं लेनं

३०

धनसंपत देरे देवा तूं माफक

राज चुडियाचं अधिक

३१

दिस उगवला, किरनं टाकीतो बिगीबिगी

चुडेदान माराया जाऊं दोघी

३२

सकाळी उठूनी जाते देवाच्या वाडयाला

औख मागते चुडयाला

३३

सुर्ये उगवला, झाडाझुडावरी

तेज माझ्य चुडयावरी

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T20:58:22.5300000