कुत्रा आणि मांजर

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


कुत्रा आणि मांजर

एका माणसाच्या घरी एक कुत्रा आणि एक मांजर अशी दोन जनावरे होती. ती लहानपणापासून एकमेकांच्या ओळखीची असल्यामुळे ती एकमेकांशी गोडीगुलाबीने वागत असत. त्यांच्या चेष्टा व खेळणे पाहून घरातील माणसांना मोठी मजा वाटत असे. परंतु काही तरी खाण्याचा पदार्थ दिसला म्हणजे मात्र तो घेण्यासाठी ती दोघे मोठमोठ्याने गुरगुरून व अंग फुगवून भांडण करत असत.

तात्पर्य - स्वार्थाचा प्रश्न उत्पन्न झाला की, मैत्री क्वचितच टिकते.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:56:37.2030000