बोकड आणि फुलझाड

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


बोकड आणि फुलझाड

एक बोकड एका बागेत शिरला व एका फुलझाडांची पाने खाऊ लागला. तेव्हा ते झाड त्याला म्हणाले, 'अरे, कुरणातलं कोवळं गवत खायचं सोडून मला विनाकारण त्रास का देतोस ? तुला असं वाटतं काय की हे गरीब झाड आपलं काय करणार आहे ? पण तू लक्षात ठेव की, जेव्हा तुला देवापुढे बळी द्यायला नेतील तेव्हा तुझ्या गळ्यात जी फुलांची माळ घालतील तिला लागणारी फुलं मी देईन अन् तुझा सूड घेतल्याशिवाय कधीही सोडणार नाही !'

तात्पर्य - माणूस कितीही दुर्बल असला तरी त्याला जर एखाद्याने विनाकारण त्रास दिला, तर त्याचा सूड काही प्रमाणात तरी तो घेतल्याशिवाय राहणार नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T20:24:23.8900000