दैव आणि मुलगा

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


दैव आणि मुलगा

एक मुलगा शेतात खेळून दमला आणि जवळच एक विहीर होती तिच्या अगदी कडेवर जाऊन निजला. ते पाहून दैवाने त्याला हालवून जागे केले आणि म्हटले, 'मुला मी आता तुझा जीव वाचवलाय हे लक्षात ठेव. तू जर आता लोळत जाऊन विहिरीत पडला असतास तर सगळ्यांनी मला दोष दिला असता. पण खरं सांग, असं झालं असतं तर त्यात दोष कोणाचा असता ? माझा की तुझा ?'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:31:22.8000000