गरुडपक्षीण आणि कोल्हीण

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


गरुडपक्षीण आणि कोल्हीण

एका गरूड पक्षिणीने कोल्ह्याचे पिल्लू पाहिले आणि ते तोंडात धरले. तितक्यात कोल्हीने ते पाहिले व ती म्हणाली, 'कृपा करून माझं हे एकुलतं एक बालक नेऊ नका.' परंतु ती पक्षीण खूप दुष्ट होती. तिने काही न ऐकता आपल्या घरट्यात त्या पिल्लाला नेले व आपल्या पिलांना ते खायला दिले. ते पाहून कोल्ही खूप चिडली व तिने जवळच पेटवलेल्या विस्तवातले एक कोलीत घेतले व तिने आसपासची पाने व काटक्या गोळा करून झाडाला आग लावून दिली. आगीने गरुडाची पिले होरपळून खाली पडली. त्याबरोबर कोल्हीने त्यांच्यावर झडप घालून त्यांना खाऊन टाकले.

तात्पर्य - स्वतःस फार सामर्थ्यवान कधी समजू नये.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:30:15.0900000