तिकुडचें पहिलें पत्र - श्लोक [शार्दूलविक्रीडित]

हे पुस्तक ' केरळकोकिळ ' या मासिकात प्रथम १९१७ साली छापण्यांत आले.


श्लोक [शार्दूलविक्रीडित]
सूं सूं सूं करुनी शिरावरुनिया जातात गोळ्या किती ।
तोफांचा भडिमार फार भिववी त्‍याची न वाटे क्षिती ॥
गोळा लागुन हात पाय तुटतो त्‍याचीहि झाली सवे ।
जाळीतो सखये तुझा विरह जो मातें न तो सोसवे ॥३१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:30.9200000