श्रीआनंद - निर्याणाचे श्लोक

श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.


आनंदमूर्तींच्या निर्याणाचे श्लोक
चिंतामणभट कलढोणकरकृत

आनंदमूर्तींच्या निर्याणाचे श्लोक -

शाकाष्ट चंद्रांग विधूसि धाता । संवत्सरामाजिं वदे विधाता ॥
जे ऊर्ज वैकुंठ चतुर्दशी हे । पूर्णावतारासि पहा कशी हें ॥१॥
ऐकोनिया स्वामी आनंदमूर्ती । ज्यांची जगीं कीर्ति सदैव स्फूर्ति ॥
ज्याची किं शंका बहु त्या कलीसी । ते पूर्ण झाले परि सांगलीसी ॥२॥
या ब्रम्हानाळासि समीप आले । वैकुंठिंच दुंदुभिनाद झाले ॥
ते गर्जती व्यास महावशिष्ट । सर्वांत हे स्वामि सदैव शिष्ट ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:51:47.8730000