दत्त आरती - जय जय श्रीगुरु श्रीपाद दत...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


दत्त आरती
जय जय श्रीगुरु श्रीपाद दत्ता । भय निवारण बालावधूता स्वामि ॥धृ.॥
चरण कमल ज्याचे मुक्तीचें स्थान । तरती भक्त जे करिती अखंड स्मरण ॥१॥
धरूनी युगायुगीं अनंत अवतार । असंख्य तारिले जड मूढ नर ॥२॥
ज्याचें भजन करी शिव चंद्रमौळी । दत्त निरांजन तया ओंवाळी ॥३॥(पंतमहाराज)

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-09-27T05:27:01.8400000