दत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


दत्त आरती
करितों प्रेमें तुज नीरांजन स्थिरवुनियां मन । दत्तात्रेया सद्‌गुरुवर्या भावार्थेकरून ॥धृ.॥
धरणीवर नर पीडित झाले भवरोगें सर्व ॥ काम क्रोधादिक रिपुवर्गे व्यापुनि सगर्व । योग याग तप दान नेणति असतांहि अपूर्व । सुलभपणें निजभजनें त्यासी जो शर्व ॥१॥
अत्रिमुनीच्या सदनीं तीनी देव भुके येति । भिक्षुक होउनि अनसूयेप्रति बोलती त्रयमूर्ती । नग्न होउनि आम्हांप्रति द्या अन्न असें म्हणती । परिसुनि होउनि नग्न अन्न दे तव ते शिशु होती ॥२॥
दुर्वासाभिध मौनी जहाला शंभू प्रमथेंद्र ब्रह्मदेव तो चंद्र जहाला तो उपेंद्र । दत्तात्रेय जो वीतनिद्र तो तारक योगींद्र । वासुदेव यच्चरण चिंतुनी हो नित्य अतींद्र ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-09-27T05:23:08.7600000