दत्त आरती - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


दत्त आरती
जयदेवी, जयदेवी, जय देववंदे । श्रीवेदवंदे श्रीअनसूये, माये, जय मंगळ वरदे ॥धृ.॥
जयजय श्रीचतुराननदेवात्मज कांते । जयजय कर्दमदुहिते, दत्तात्रय माते । येती तडि तापडि यति भवदाश्रमातें । पावति मुनिजन-खगमृगगण-विश्रामातें ॥जय.॥१॥
नाना गुल्मलताद्रुम-अमृतरसवल्ल्या । आनंदघन पदवैभव श्रीहरि कैवल्या । सुपुत्रवंत्या भार्गवि, देवकि, कौसल्या । वानिति अनसूये तव बहुविध कौशल्या ॥जय.॥२॥
देउनि भोजन सकळां सकळांच्या पाठीं । करसी भोजन स्वसुतासह एक्या ताटीं । अनंत ब्रह्मांडांचे घट ज्याचे पोटीं । तो प्रभु ढेंकर देउनि अन्नांगुल चाटी ॥जय.॥३॥
श्रीलक्ष्मी-पार्वति-सावित्रीसहभर्त्या । अखंड ऋद्धि-सिद्धि नांदति गिरिवरि त्या । चौसष्टअठरा करती त्वदगुणआवर्त्यां । विष्णु-दासाच्याही ऐकिसि पदार्त्या ॥जय.॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-09-27T05:25:54.2470000