पै

See also पैपाहूणा
pai ind An expletive particle constantly occurring in poetry. Its sense or import is that of Certainty, settledness, or fixedness.
 पु. पहीपाहुणा पहा . पाहुणारावळा ; अतिथिअभ्यागत . ( सं . पथिक + प्राघूर्णक )

Related Words

पै दर पै   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   पै   पै-पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   ज्‍याची पै, त्‍याला लई   खिशांत नाहीं पै, मनांत गमजा लई   हातांत पै आणि बोलणें करतो लई   पहिले दिवशीं पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   खिशांत नाहीं पै, मनांत गमजा लई   ज्‍याची पै, त्‍याला लई   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   पै दर पै   पै-पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   पहिले दिवशीं पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   हातांत पै आणि बोलणें करतो लई   शिरीष पै   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person