हंस व बगळे

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


हंस व बगळे

काही हंस व बगळे एका शेतातले धान्य खात असता त्या शेताचा मालक अचानक तेथे आला. त्याला पाहताच बगळे हलक्या अंगाचे असल्यामुळे ताबडतोब उडून गेले व हंस जड अंगाचे असल्यामुळे त्या शेतकर्‍याच्या तावडीत सापडून प्राणास मुकले.

तात्पर्य - दुष्टांच्या संगतीत सापडलेले सज्जन शिक्षेस पात्र होतात.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:34:32.4670000