संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
रामाष्टोत्तरशतनामावलिः

रामाष्टोत्तरशतनामावलिः

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.


ॐ श्रीरामाय नमः
ॐ रामभद्राय नमः
ॐ रामचन्द्राय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ राजीवलोचनाय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ राजेन्द्राय नमः
ॐ रघुपुङ्गवाय नमः
ॐ जानकीवल्लभाय नमः
ॐ जैत्राय नमः १०
ॐ जितामित्राय नमः
ॐ जनार्दनाय नमः
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः
ॐ वालिप्रमथनाय नमः
ॐ वाग्मिने नमः
ॐ सत्यवाचे नमः
ॐ सत्यविक्रमाय नमः
ॐ सत्यव्रताय नमः २०
ॐ व्रतधराय नमः
ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः
ॐ कौसलेयाय नमः
ॐ खरध्वंसिने नमः
ॐ विराधवधपण्डिताय नमः
ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः
ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः
ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः
ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः
ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः ३०
ॐ ताटकान्तकाय नमः
ॐ वेदान्तसाराय नमः
ॐ वेदात्मने नमः
ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः
ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः
ॐ त्रिमूर्तये नमः
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ त्रिलोकात्मने नमः
ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ४०
ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः
ॐ धन्विने नमः
ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः
ॐ अहल्याशापशमनाय नमः
ॐ पितृभक्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ जितेन्द्रियाय नमः
ॐ जितक्रोधाय नमः
ॐ जितामित्राय नमः
ॐ जगत्गुरवे नमः ५०
ॐ ऋक्षवानरासंघातिने नमः
ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः
ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः
ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः
ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः
ॐ मृतवानरजीवनाय नमः
ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः
ॐ महादेवाय नमः
ॐ महाभुजाय नमः
ॐ सर्वलोकस्तुताय नमः ६०
ॐ सौम्याय नमः
ॐ ब्रह्मण्याय नमः
ॐ मुनिसंस्तुताय नमः
ॐ महायोगिने नमः
ॐ महोदाराय नमः
ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः
ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः
ॐ स्मृतस्सर्वाघनाशनाय नमः
ॐ आदिपुरुषाय नमः
ॐ परमपुरुषाय नमः ७०
ॐ महापुरुषाय नमः
ॐ पुण्योदयाय नमः
ॐ दयासाराय नमः
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः
ॐ स्मितवक्त्राय नमः
ॐ मिताभाषिणे नमः
ॐ पूर्वभाषिणे नमः
ॐ राघवाय नमः
ॐ अनन्तगुणगंभीराय नमः
ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ८०
ॐ मायामानुषचारित्राय नमः
ॐ महादेवादिपूजिताय नमः
ॐ सेतुकृते नमः
ॐ जितवाराशये नमः
ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ श्यामाङ्गाय नमः
ॐ सुन्दराय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ पीतवाससे नमः ९०
ॐ धरुर्धराय नमः
ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः
ॐ यज्वने नमः
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः
ॐ विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः
ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः १००
ॐ परस्मै धाम्ने नमः
ॐ पराकाशाय नमः
ॐ परात्पराय नमः
ॐ परेशाय नमः
ॐ पारगाय नमः
ॐ पाराय नमः
ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः
ॐ पराय नमः १०८

इति रामाष्टोत्तरशतनामावलिः

N/A

References : N/A
Last Updated : February 15, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP