संतांच्या स्मृतीत चोखामेळा

श्री संत नामदेवकाळातील श्री विठ्ठलाची अपरंपार उपासना करणारे संत चोखाबा एक अस्‍पृश्‍य होते.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-07-10T23:20:10.9600000