कौमारसंहितान्तर्गत - विद्यागणपतिरहस्यम्

प्रस्तुत पोथी म्हणजे गणेशप्राप्तीची इच्छा करणार्‍यांना अत्यंत आवश्यक असें पूजाविधान.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:13:52.6170000