निरंजन माधव - श्रीरामकर्णामृत

निरंजन माधवांच्या कवितेत काव्यस्फूर्ति उच्च दर्ज्याची असून भाषेत सरळपणा व प्रसाद सोज्वळ आहे.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-10-11T13:10:18.3600000