निरंजन माधव - काव्य स्तोत्र

निरंजन माधवांच्या कवितेत काव्यस्फूर्ति उच्च दर्ज्याची असून भाषेत सरळपणा व प्रसाद सोज्वळ आहे.

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-10-11T13:10:00.7670000