"घ" Words

  |  
(घोड्याच्या) अनीना उचलणें   (घोडयाला, पोराला) शीर फुटणें      घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   घे उदी नि होय सुदी   घे कुंचला कीं लाग फिरवायला   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   घूं घूं   घे घोडा पी पाणी   घं टी   घे मणी डोरलें, तुझें माझें सरलें, काहीच नाहीं उरलें   घे मेरे पाउणे पांच   घे मेरे पावणे पांच   घे मूल, टाक माळ्यावर   घे म्‍हणून असप   घ म्‍हळ्यारि घप कर नयें   घे सुरी घाल उरी   घे हिसके आणि तोड दावें   घइलट   घइलाड   घई   घुई   घई देई ती आईबाई, न देई ती मसणाबाई   घईस   घेऊं जाणतो, देऊं जाणत नाहीं   घेऊघेवडी   घेऊन पळण्याच्या कामांत ससाणा   घेऊपांशेर्‍या   घेऊपाशरी   घेऊपांशरी   घेऊपांशेरी   घेऊंपांशेरी   घेऊपाशेऱ्या   घेऊपासरी   घेऊपांसरी   घेऊबा   घऊस   घेओपासरी   घेओबा   घूक   घुक्क   घूकदृष्टि   घुगु   घुंग   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   घुग्गू   घुगघुगी   घुंगट   घुंगुट   घुंगूट   घेंगडी   घुगूम   घुगरू   घुंगरू   घुंगुर   घुंगूर   घुंगुरकेश   घुंगरट   घुंगरटें   घुंगरूट   घुंगुरटें   घुंगर्डे   घुंगुरडें   घुंगुरडा   घुंगुरुडा   घुंगूरमाळ   घुगर्‍या   घुगर्‍या पाखडणें   घुगर्‍यांचा न्याय   घुगरा   घुंगरा   घुंगेरा   घुगरावणें   घुंगरावणें   घुगरी   घेंगरी   घुंगस   घुगा   घेगा   घेंगा   घेगा or घा   घंगाट   घेगाटणें   घुंगार   घंगाळ   घंगाळें टोपलें   घंगाळपोतें   घंगाळी गायन   घेंगावणें   घेंगावणें or घेंघावणें   घुगी   घुघु   घूंघूं   घेघे   घेघमार   घेघेमार   घुंघुर   घुंघूर   घुंघरट   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person