"ऋ" Words

   ऋक   ऋक्ष   ऋक्ष II.   ऋक्ष III.   ऋक्ष IV.   ऋक्ष V.   ऋक्षदेव   ऋक्षपुत्र   ऋक्षरजस्   ऋक्षशृंग   ऋक्षा   ऋग्वेद   ऋग्वेद   ऋग्वेदी   ऋच   ऋच II.   ऋचेयु   ऋचा   ऋची   ऋचीक   ऋचीक II.   ऋजु   ऋजू   ऋजुदाय   ऋजुनस्   ऋजूनस्   ऋजुभुजक्षेत्र   ऋज्राश्व   ऋजिश्वन्   ऋजिश्वन् (भारद्वाज)   ऋण   ऋणं कृत्वा धृतं पिब (पिबेत्)   ऋण करणें   ऋण काढून सण-लग्न करणें   ऋण दिल्यावांचून फिटत नाहीं, आणि मरण आल्यावांचून सुटत नाहीं   ऋण फिटेल पण हीण फिटत नाहीं   ऋण, हत्या आणि वैर चुकत नाहींत   ऋणकर्ता पिता शत्रुः   ऋणकरी   ऋणको   ऋणको धनकोची बायको   ऋणग्रस्त   ऋणंचय   ऋणज्य   ऋणत्रय   ऋणदार   ऋणधन   ऋणबद्ध   ऋणबंध   ऋणमुक्त   ऋणमुक्ति   ऋणमोचित   ऋणवैद्युत   ऋणवैपण   ऋणहर्त्ता   ऋणाईत   ऋणाईतस्वरुपी   ऋणाईतस्वरूपी   ऋणादान   ऋणानबंध   ऋणानुबंध   ऋणानुबंधी   ऋणायत स्वरूपी   ऋणायतस्वरुपी   ऋणायीतस्वरुपी   ऋणिया   ऋणी   ऋत   ऋतु   ऋतू   ऋत II.   ऋतु II.   ऋत III.   ऋत IV.   ऋत V.   ऋत VI.   ऋत VII.   ऋत VIII.   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   ऋतु संपादणें   ऋतुगण   ऋतुचर्या   ऋतंजय   ऋतजित्   ऋतुजित्   ऋतूंत ऋतू, वसंत ऋतू   ऋतुत्रय   ऋतूद्भव   ऋतूद्भव or ऋतूद्भावक   ऋतुदर्शन   ऋतध्वज   ऋतुध्वज   ऋतध्वज II.   ऋतधामन्   ऋतुधामन्   ऋतधामन् II.   ऋतधामन् III.   ऋतुपर्ण   ऋतुपर्ण II.   ऋतुपर्याय   ऋतंभर   ऋतुमंत   ऋतुमती   ऋतेयु   ऋत्विज   ऋतुशांति   ऋतुशांती   ऋतस्तुभ   ऋतसेन   ऋतुस्नाता   ऋतुसंहार   ऋतायन   ऋथु   ऋद्धि   ऋद्धिसिद्धि   ऋभु   ऋभु   ऋभुदास   ऋश्यशृंग   ऋश्यशृंग (वातरशन)   ऋशिकुल्या   ऋष्कत   ऋष्टि   ऋष्टिषेण   ऋषभ   ऋषभ   ऋषभ (याज्ञतुर)   ऋषभ (वैराज शाक्कर)   ऋषभ II.   ऋषभ III.   ऋषभ IV.   ऋषभ IX.   ऋषभ V.   ऋषभ VI.   ऋषभ VII.   ऋषभ VIII.   ऋषभ X.   ऋषभ XI.   ऋषभ XII.   ऋषभ XIII.   ऋषभ XIV.   ऋषभ XV.   ऋषभ XVI.   ऋषभस्कंद   ऋष्य   ऋष्यशृंग (काश्यप)   ऋषवत   ऋष्वत   ऋषेश्र्वराचा कारभार   ऋषेश्वराचा कारभार   ऋषि   ऋषि वंश   ऋषि वंश II. - आंगिरस वंश   ऋषि वंश III. - आत्रेय वंश   ऋषि वंश IV. - काश्यप वंश   ऋषि वंश V. - भार्गव वंश   ऋषि वंश VI. - क्षत्रिय ब्राह्मण   ऋषि वंश VII. - भार्गव समूह   ऋषि वंश VIII. - वसिष्ठ वंश   ऋषिऋण   ऋषिज   ऋषिधान्य   ऋषिपंचमी   ऋषियज्ञ   ऋषिर्मैत्रवर   ऋषिर्मित्रवर   ऋषिवान्मानव   ऋषिवास   ऋषींचे कूळ आणि गंगेचे मूळ पुसूं नये   ऋषीचें कूळ आणि हरळीचें मूळ   ऋषीला नाहीं मूळ, राजाला नाहीं कूळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person