मंगळवारचे अभंग, पद व भजन

मंगळवारचे अभंग, पद व भजन

 


मंगळवारचे अभंग, पद व भजन

मंगळवारचें पद देवीचें

उदो देवी तूझा, उदो देवी तूझा । असो गोंधळ, पाही माझा ॥ध्रु०॥

आदिमाये तुवां हा प्रसाद दिला । हे निवृत्तिवधू आजीं मजला ॥

लाधली आजि बरा हर्ष ज्ञाला खरा । घालुं गोंधळ आतां शीघ्र तूझा ॥१॥

हा निगम संबळ, वाजवुनि केवळ । लोक मिळवुनियां येथ सबळ ॥

स्वात्मज्योती ती बरी दिवटि धरुनि करी । नाचूं थै थै पुढें आजि तूझ्या ॥२॥

काममहिषीचिया बळिसि घेई दयाब्धे । तुझ्या वंदुं ह्या देवी पाया ॥

आजिचा सुदिन हा मंगळचि होय हा । आली अंगीं महामाय माझ्या ॥३॥

धन्य हे माउली, आजि मज पावली । नवस घेउनी भली तृप्‍त झाली ॥

चिन्मयी ती कुलस्वामिनी केवळ । वासुदेवा विमळ बोध दे जी ॥४॥

मंगळवारचा अभंग

स्मरुं अंबिकेला महेश मेहळा । अवितर्क्य लीला मला पहा ॥१॥

नमूं आदिमाये, अये शंभुजाये । त्वरें धांवत ये तूं ये वेळा ॥२॥

कामक्रोधशुंभनिशुंभ माजले । आम्हां गांजियेलें धांवें पावें ॥३॥

लोभ रक्तबीज संहारीं तो आज । न दिसे त्राता मज तुजविण ॥४॥

चंड मुंड मद मत्सर हे खेद । देती, शिरच्छेद करी यांचा ॥५॥

अहंकार धूम्रनेत्र खाऊं आला । मारी त्वरें याला मूलासहित ॥६॥

हाणी प्रतिपक्षीं वासुदेवा रक्षीं । कृपेनें निरीक्षीं साक्षिभूते ॥७॥

भजन

जय जय भगवति दुर्गेदेवी । मजवरी कृपा दृष्टी ठेवी ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:49:14.7670000