मोरोपंतकृत - कुशलवोपाख्यान

‘आर्या’ वृतातील प्रचंड काव्यरचनेबद्दल प्रसिद्ध असलेले मराठी कवी मोरोपंत हे पुराण मोठे छान सांगत.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-17T03:48:54.0770000