वधूपरीक्षेच्या आणखी कित्येक गोष्टी

प्रस्तुत ग्रंथ १९०१ साली बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केला होता.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:55:14.3730000