संत नामदेवांचे अभंग


संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली. 
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-03-02T17:04:29.9070000