श्री मुक्तेश्वर आख्यान

ब्रह्मांड पुराण वर्ण वैभव खंडामधील ब्रह्म व नारद यांच्या संवादात श्री मुक्तेश्वर पुराण सांगण्यात आले आहे.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2011-02-06T11:27:09.1600000