c

cabinet

 न. मंत्रिमंडळ
 न. खणांचे कपाट
 स्त्री. मंजूषा
 पु. मंत्रणागृह
 न. कॅबिनेट
 न. मंत्रिमंडळ
मंत्रिमंडळ, कॅबिनेट
 न. खण कपाट
(also card cabinet)
 न. मत्रिमंडळ
 न. मंत्रिमंडळ
 न. मंत्रिमंडळ
 न. कपाट
 न. खणाचे कपाट