भोंडला


 पु. 
आश्विन महिन्यांत मुली भिंतीवर , पाटावर , देवाच्या मूर्ती इ० चित्रें काढतात तीं समुच्चयानें .
त्यांच्यापुढें म्हणतात तीं गाणीं समुच्चयानें .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person